STT Năm kiểm định Trường kiểm định Điểm Cấp độ Số giấy chứng nhận Hiệu lực Ngày cấp
1 2008  Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội  85  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
2 2008  Trường Cao đẳng nghề Điện  81  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
3 2008  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  84  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
4 2008  Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh  84  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
5 2008  Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  81  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
6 2008  Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh  72      03/08/2016 
7 2008  Trường Cao đẳng nghề số 8 - BQP  82  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
8 2008  Trung cấp nghề Công nghệ Ô tô  56      03/08/2016 
9 2008  Trung cấp nghề Giao thông Cơ điện Quảng Ninh  67      03/08/2016 
10 2008  Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương  90  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
11 2008  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế SIMCO Sông Đà  48      03/08/2016 
12 2008  Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh  70  271/QĐ-LĐTBXH  9/3/2016  03/10/2011 
13 2009  Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội  83  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2010 
14 2008  trường Cao đẳng nghề Đường Sắt  86  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2010 
15 2009  Trường Cao đẳng nghề Bách Nghệ Hải Phòng  85  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2010 
16 2009  Trường Cao đẳng nghề Số 3 - Bộ Quốc phòng  91  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2010 
17 2009  Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải  83  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2015 
18 2009  Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex  86  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2010 
19 2009  Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình  84  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2010 
20 2009  Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ  86  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2015