STT Tên chương trình Năm kiểm định Trường kiểm định Điểm Cấp độ Số giấy chứng nhận Hiệu lực Ngày cấp
1 Điện tử công nghiệp  2014  Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc  84       
2 Điện tử công nghiệp  2014  Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội  87       
3 Quản trị mạng máy tính  2014  Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng  91       
4 Công nghệ ô tô  2014  Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II  91       
5 Điều khiển tàu biển  2014  Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh  87       
6 Hàn  2014  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc  88       
7 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  2014  Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh  92       
8 Điện công nghiệp  2014  Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Bộ  90       
9 Cắt gọt kim loại  2014  Trường Cao đẳng nghề Nha Trang  88       
10 Công nghệ ô tô  2014  Trường cao đẳng nghề Sóc Trăng  91       
11 Kỹ thuật chế biến món ăn  2014  Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng  93       
12 Quản trị khách sạn  2014  Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế  87       
13 Kỹ thuật chế biến món ăn  2014  Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu  94       
14 Điện công nghiệp  2014  Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội  88       
15 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ  2014  Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I  90       
16 Hàn  2014  Trường Cao đẳng nghề Chu Lai - Trường Hải  56       
17 Điện công nghiệp  2014  Trường Cao đẳng nghề Yên Bái  83       
18 Công nghệ ô tô  2014  Trường Cao đẳng nghề Số 8 - Bộ Quốc phòng  89       
19 Nguội sửa máy công cụ  2014  Cao đẳng nghề Đồng Nai  85       
20 Chế tạo thiết bị cơ khí  2014  Trường Cao đẳng nghề LILAMA - 2  88