STT Tên mô hình khung Trường kiểm định
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề  Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế 
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề  Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề  Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu 
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề  Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp 
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề  Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội 
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc