Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Trạng thái Download
42/2011/TT-BLĐTBXH 2011-12-29 Thông tư quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hết hiệu lực
48/2015/NĐ-CP 2015-05-12 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ Còn hiệu lực
74/2014/QH13 2014-11-27 Luật Giáo dục nghề nghiệp Quốc Hội Còn hiệu lực
15/2017/TT-LĐTBXH 2017-06-08 Quy định tiêu chí , tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực