Trong các ngày từ 18 đến 21 tháng 9, tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô, Cục Nhà trường- Bộ Tổng tham mưu đã phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức “Lớp tập huấn về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng các trường cao đẳng, trung cấp, trường quân khu, quân đoàn năm 2017”. Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn, về phía Cục Nhà trường có Thiếu tướng, PGS.TS Chu Minh Hồng, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, lãnh đạo Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, Cục Nhà trường; về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có PGS. TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Tham dự lớp tập huấn còn có 73 học viên là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ phòng đào tạo, phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng của các trường cao đẳng, trung cấp (khối các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trước kia), các trường quân sự quân khu, quân đoàn thuộc khối các trường quân đội.
Chất lượng đào tạo có ý nghĩa quan trọng góp phần quyết định chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường sức cạnh tranh quốc gia. Đối với các cơ sở giáo dục nghể nghiệp, đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh trong tuyển sinh đào tạo và cơ hội đầu tư. Do đó đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp không chỉ là mối quan tâm của cơ quan quản lý Nhà nước, của các cơ quan chủ quản mà còn là mối quan tâm trực tiếp của mỗi cơ sở giáo dục nghể nghiệp.